Archiwa tagu: praca położna

Praca w okolicach Hamburga dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych.

PRACA DLA PIELĘGNIAREK
Firma z Gorzowa Wlkp., EuroJob24, poszukuje Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych do pracy w Niemczech w okolicach Hamburga.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
– Dyplom ukończenia uczelni wyższej lub liceum medycznego,
– Aktualne prawo do wykonywania zawodu,
– Doświadczenia lub odbytych praktyk,
– Gotowości do wyjazdu.

OFERTA DLA OSÓB Z PODSTAWOWĄ ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA NIEMIECKIEGO:
– Test kompetencji określający poziom znajomości języka niemieckiego,
– Bezpłatny i indywidualnie dostosowany kurs języka niemieckiego w Polsce,
– W trakcie trwania kursu wynagrodzenie,
– Gwarancja zatrudnienia po ukończeniu szkolenia językowego.
OFERTA DLA OSÓB ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE A2 / B1:
– Intensywny kurs językowy w Niemczech zakończony certyfikatem,
– Praktyki połączone z pracą w placówkach opiekuńczych w okolicach Hamburga,
– Bezpłatne zakwaterowanie,
– Pomoc w nostryfikacji dyplomu.
OFERTA DLA OSÓB Z CERTYFIKATEM JĘZYKOWYM B2:
– Możliwość podjęcia pracy od zaraz,
– Atrakcyjne warunki finansowe,
– Bezpłatne zakwaterowanie,
– Możliwość długoterminowej współpracy.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres p.nawrot@eurojob24.pl w temacie wpisując: Pielęgniarka. Informacja pod numerem: 669 150 630.

Szukam pracy: Położna (Bielsko-Biała i okolice)

Szukam pracy jako położna, położna środowiskowo-rodzinna. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz Specjalizację z pielęgniarstwa rodzinnego. Mam ukończony kurs kwalifikacyjny z położnictwa rodzinnego oraz liczne kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne. Zainteresowanym współpracą ze mną chętnie prześlę CV.

Stanowisko / Specjalizacja: Położna
Preferowany kraj: Polska
Preferowane miasto: Bielsko-Biała i okolice
Adres e-mail: wojox200@wp.pl
Nr telefonu: 660203051

NOWE UPRAWNIENIA W PRACY PIELĘGNIAREK

NOWE UPRAWNIENIA W PRACY PIELĘGNIAREK

W dniu 10 czerwca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie „Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej”. Projekt przedłożył Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz. Zgodnie z proponowanymi poprawkami pracujące pielęgniarki i położne mają uzyskać uprawnienia do samodzielnego udzielania świadczeń diagnostycznych i leczniczych. W ustalonym zakresie, oczywiście. Zmiana prawa argumentowana jest zwiększeniem dostępności do świadczeń zdrowotnych, a co za tym idzie redukcją kolejek do lekarzy.

Nowe uprawnienia mają zostać przyznane pielęgniarkom i położnym z wyższym wykształceniem, które posiadają odpowiednia wiedzę i doświadczenie w ordynacji leków. Wiedzę tę nabyć mogły w ramach:

– studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo,

– specjalizacyjnego kształcenia podyplomowego,

– kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych z wyższym wykształceniem na poziomie kursu specjalistycznego.

Podsumowując wiedzę i umiejętności z tego zakresu pielęgniarki i położne zdobywać mają już w trakcie studiów medycznych, a osoby pracujące w zawodzie doskonalić się będą w trakcie specjalistycznych kursów.

Posiadając odpowiednie wykształcenie, pielęgniarki w swojej pracy, będą mogły ordynować leki i wypisywać recepty na środki o określonym składzie (za wyjątkiem substancji odurzających i psychotropowych). Oprócz tego pielęgniarki z tytułem magistra będą mogły wypisywać zlecenia na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego – o ile ukończą specjalny kurs a wcześniej osobiście przebadają pacjenta. Pielęgniarki i położne z dyplomem pierwszego stopnia będą mogły natomiast wystawić receptę na zlecenie lekarza.

Jeden z punktów nowelizacji dotyczy także możliwości wystawiania recept przez pielęgniarki osobistego kontaktu – czyli wypisywanie leków dla pacjentów chorych przewlekle. Pielęgniarki będą mogły kierować też na badania diagnostyczne z wykluczeniem tych, które zagrażać mogą zdrowiu lub życiu pacjenta. Nowe przepisy uwzględniają możliwość odebrania recepty przez osoby trzecie, pod warunkiem, że pacjent złoży w przychodni stosowne upoważnienie, które dołączone zostanie do jego dokumentacji medycznej. Na podobnych zasadach pracują pielęgniarki w wielu państwach należących do Unii Europejskiej m. in. w Szwecji, Danii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

W naszym kraju sposób i tryb wypisywania recept oraz lista środków czynnych, produktów spożywczych, artykułów medycznych i badań diagnostycznych zawarta zostanie w rozporządzeniu ministra zdrowia. Proponowane rozwiązania mają wejść w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Położna szuka pracy w Kaliszu

Stanowisko / Specjalizacja: Położna
Preferowany kraj: Polska
Preferowane miasto: Kalisz
Adres e-mail: agnieszkamaciek@poczta.onet.pl
Nr telefonu: 728917998

Poszukuję pracy jako położna, posiadam doświadczenie w zakresie opieki długoterminowej, poradni ginekologicznej i położnictwa rodzinnego. Posiadam certyfikat pobierania wymazów cytologicznych.

Położna – Konsultantka (praca dodatkowa – wideokonsultacje)

Pracodawca: Meditel Sp. z o.o.
Stanowisko / Specjalizacja: Położna – Konsultantka
Kraj: Polska
Miasto:
Adres e-mail: praca@meditel.pl

Jesteśmy innowacyjną firmą, która zajmuje się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań dla Lekarzy, Położnych i Pacjentów poprzez platformę wideokonsultacji medycznych www.meditel.pl, w związku z czym poszukujemy do współpracy lekarzy wielu specjalizacji na stanowisko:

Położna – Konsultantka

Miejsce pracy: wszystkie województwa (praca dodatkowa).

Opis stanowiska:
•       osoba zatrudniona na stanowisku Położnej – Konsultantki będzie udzielała informacji oraz odpowiedzi na pytania użytkowników portalu Meditel.pl podczas rozmów prowadzonych za pośrednictwem systemu wideokonsultacji.
•       tematyka rozmów jest określona przez Położną– Konsultantkę i ma związek
z obszarem praktykowanej medycyny;
•       użytkownicy portalu www.meditel.pl wyrażają zgodę na to, iż usługa wideokonsultacji ma charakter informacyjny i nie zastępuje wizyty w gabinecie położnej;

Oferujemy:
•       pracę w dowolnym, określonym przez  Położną– Konsultantkę, wymiarze godzin, według określonego grafiku, z dowolnego miejsca na świecie;
•       atrakcyjne wynagrodzenie;
•       szkolenie z obsługi platformy Meditel.pl
•       możliwość bezpłatnych interdyscyplinarnych konsultacji z pozostałymi
Położnymi – Konsultantkami w ramach funkcjonowania portalu Meditel.pl;

 

Wymagania:
•       czynne prawo wykonywania zawodu położnej, potwierdzone doświadczeniem;
•       posiadanie komputera z łączem internetowym i kamerą.
Oferty i pytania prosimy kierować na adres: praca@meditel.pl lub pod numer telefonu: 881 364 218.