Specjalizacja lekarska – jej uzyskanie może trwać nawet kilkanaście lat

Specjalizacja lekarska – jej uzyskanie może trwać nawet kilkanaście lat

To oczywiste, że aby zostać lekarzem, trzeba zrobić coś więcej, niż tylko ukończyć studia medyczne. Potrzebny jest również staż dyplomowy. Dopiero potem zdaje się lekarski egzamin państwowy. Każdego roku akademie medyczne kończy nawet kilka tysięcy absolwentów. Zanim będą pracować jako specjaliści w konkretnej dziedzinie minie jeszcze sporo czasu. Nawet dziesięć (albo i więcej!) lat.

Ale zacznijmy od początku. Najpierw studia. To pierwszy krok do tego, by wykonywać w przyszłości zawód lekarski. Studia medyczne trwają 6 lat na wydziale lekarskim. W Polsce mamy 11 akademii medycznych, w których możliwe jest studiowanie na kierunku lekarskim. Obecni lekarze, jak również jeszcze ci niedoszli, uważają że najtrudniejszy jest pierwszy krok. Nowi studenci niejako zostają rzuceni na głęboką wodę. Muszą przyzwyczaić się do tego, że system nauki na tego rodzaju studiach jest znacznie inny niż ten w liceum. Trzeba powiedzieć też szczerze – studiowanie na wydziale lekarskim jest bardzo trudne, żmudne i czasochłonne. Nie do przejścia wydają się zajęcia z anatomii czy patofozjologii. A przecież to nie wszystko. Studenci poznają także tajniki biologii, chemii, histologii, historii medycyny ratunkowej czy psychologii lekarskiej. A przecież liczy się nie tylko teoria. Studenci odbywają także zajęcia praktyczne, które najczęściej mają miejsce w przyuczelnianych szpitalach. Kolejne lata studiów to kolejne zajęcia, m.in. z biochemii, biofizyki, fizjologii, anatomii klinicznej czy medycyny molekularnej. Studia zwieńcza egzamin, którego zdanie nie daje jeszcze pełnego prawa do wykonywania zawodu lekarza. Aby to prawo otrzymać należy odbyć roczny staż podyplomowy, a następnie zdać lekarski egzamin państwowy. Miejsca stażowe przyznawane są w pierwszej kolejności osobom, które posiadają stałe miejsce zamieszkania na terenie działania placówki oraz posiadają najwyższą średnią ocen. Osoba odbywająca staż podpisuje umowę o pracę. Na jej podstawie otrzymuje wynagrodzenie. Następny etap na drodze edukacji lekarza to zdanie lekarskiego egzaminu państwowego (w skrócie: LEP), którego pozytywne zaliczenie daje pełne prawo do wykonywania zawodu. To również pozwala na dalszą naukę specjalizacji. Specjalizacje lekarskie dzielą się na podstawowe i szczegółowe. Na przykład, aby zostać alergologiem, najpierw należy otrzymać tytuł z zakresu chorób wewnętrznych. To trwa 5 lat. Potem przez kolejne trzy trzeba uczyć się, by uzyskać tytuł alergologa.

Bardzo atrakcyjne dla lekarzy wydają się etaty rezydenckie. To forma odbywania specjalizacji finansowania z budżetu państwa. W trakcie trwania specjalizacji uczą się na różnych oddziałach, podobnie jak podczas stażu. W tym czasie biorą udział w kursach i szkoleniach specjalizacyjnych. I wreszcie kolejny egzamin. Ostateczny, który weryfikuje umiejętności danego lekarza. Ten egzamin to egzamin specjalizacyjny (PES). Dopiero po jego zdaniu otrzymuje się tytuł specjalisty.

 

Comments are closed.