Archiwum kategorii: INNE STANOWISKA

Młodszy asystent w Zakładzie Badań Czynnościowych

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII
Zatrudni:

Młodszy asystent w Zakładzie Badań Czynnościowych Fizjopatologii Oddychania

Miasto: Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Podstawowe zadania wykonywane na zajmowanym stanowisku:
– wykonywanie spirometrii,
– wykonywanie spirometrycznych prób rozkurczowych,
– wykonywanie ergospirometrii,
– wykonywanie badań DLCO/TLCO,
– wykonywanie bodypietyzmografii,
– prowadzenie statystyki,
– dbanie o rzetelny przepływ informacji oraz dokumentacji
– pozostałe czynności zlecone przez przełożonego, wynikające z obowiązków zajmowanego stanowiska
Wymagania niezbędne:
– wykształcenie wyższe medyczne,
– doświadczenie w zakresie diagnostyki laboratoryjnej bądź fizjoterapii – mile widziane
– znajomość języka angielskiego
– umiejętność pracy w zespole
– umiejętność obsługi komputera
– punktualność, komunikatywność
Oferujemy:
– atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
– możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju zawodowego w oparciu o profesjonalne szkolenia, kursy i konferencje
– możliwość korzystania z ZFŚS
– dofinansowanie do zajęć sportowych
– wsparcie zespołu i przyjazne środowisko pracy
Oferty (CV) należy składać na adres mailowy: praca@dcopih.pl
Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (poniżej), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym, w treści zgłoszenia prosimy umieścić następująca formułę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Zostałam/ em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem
Zastrzegamy, że DCOPiH kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami.
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii
i Hematologii, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.
2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.
3. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pani/Pan udział.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.
10. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.
Pracodawca: Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii
Stanowisko: młodszy asystent w Zakładzie Badań Czynnościowych Fizjopatologii Oddychania
Miasto: Wrocław, ul. Grabiszyńska 105

Specjalista USG – oferta pracy w Warszawie

Pracodawca: Medrun Sp. z o.o.
Stanowisko / Specjalizacja: Specjalista USG
Kraj: Polska
Miasto: Warszawa
Adres e-mail: rekrutacja@multimedis.pl
Nr telefonu: 12 629-89-00

Centrum Medyczne Medrun należace do Grupy Scanmed Multimedis, jednego z największych dostawców opieki medycznej w Polsce, do placówki zlokalizowanej w Warszawie poszukuje:

SPECJALISTY USG – wykonywanie USG dziecięcego/ortopedycznego.

Oferujemy:
•       Elastyczne formy zatrudnienia
•       Pracę w aktywnym i wymagającym środowisku

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu.
www.medrun.pl
Wszystkie odpowiedzi traktowane będą jako poufne.

Do aplikacji prosimy załączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz U nr 133,poz 883”)

 

Zatrudnimy wykładowcę/wykładowców do prowadzenia zajęć z przedmiotu Zarządzanie Personelem

Pracodawca: Studia podyplomowe
Stanowisko / Specjalizacja: Zarządzanie personelem również medycznym
Kraj: Polska
Miasto: Szczecin
Adres e-mail: praca@firs.org.pl
Nr telefonu:

Zatrudnimy wykładowcę/wykładowców do prowadzenia zajęć z przedmiotu Zarządzanie Personelem (32 godziny)

Tematy:
1. planowanie zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską,
2. analiza zatrudnienia,
3. rekrutacja i dobór pracowników,
4. diagnoza kompetencji,
5. wartościowanie stanowisk pracy,
6. system ocen pracowników,
7. tworzenie i wdrożenie systemów wynagradzania,
8. motywowanie pracowników,
9. doskonalenie zawodowe pielęgniarek i położnych.

Miejsce prowadzenia zajęć: Szczecin

Istnieje możliwość prowadzenia zajęć tylko z jednego zakresu tematycznego.

Wymagania:
•       wykształcenie wyższe (mile widziany stopień naukowy, ale nie jest konieczny)
•       konieczne jest doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej lub innej jednostce szkolnictwa.

Mile widziane:
•       staż pracy (praktyczne doświadczenie zawodowe) w zakresie tematyki w/w zajęć
•       dodatkowe kwalifikacje (ukończone kursy, szkolenia, szkoły podyplomowe) w zakresie w/w zajęć

Prosimy o przesłanie CV oraz skanów dyplomów potwierdzających uzyskane kwalifikacje, a także otrzymanie stopnia naukowego. W treści e-maila prosimy o wpisanie oczekiwanej stawki godzinowej brutto oraz tematów, które chcą Państwo prowadzić, a w tytule „Zarządzanie Personelem-Szczecin”.

 

Wykładowca przedmiotu organizacja i zarządzanie w przekształconych podmiotach leczniczych

Pracodawca: Studia podyplomowe
Stanowisko / Specjalizacja: Wykładowca Organizacja i zarządzanie w przekształconych podmiotach leczniczych
Kraj: Polska
Miasto: Szczecin
Adres e-mail: praca@firs.org.pl

Organizacja i zarządzanie w przekształconych podmiotach leczniczych (32 godziny)

Tematy:
1.      funkcjonowanie opieki zdrowia w Polsce
2. administracja oddziałem/placówką medyczną
3. wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji
4. zarządzanie przez jakość
5. kreowanie pozytywnego wizerunku placówki medycznej
6. usprawnianie pracy w ochronie zdrowia i podsystemie pielęgniarstwa.

Miejsce prowadzenia zajęć: Szczecin

Istnieje możliwość prowadzenia zajęć z jednego lub kilku zakresów tematycznych.

Wymagania:
•       wykształcenie wyższe (mile widziany stopień naukowy, ale nie jest konieczny)
•       konieczne jest doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej lub innej jednostce szkolnictwa.

Mile widziane:
•       staż pracy (praktyczne doświadczenie zawodowe) w zakresie tematyki w/w zajęć
•       dodatkowe kwalifikacje (ukończone kursy, szkolenia, szkoły podyplomowe) w zakresie w/w zajęć

Prosimy o przesłanie CV oraz skanów dyplomów potwierdzających uzyskane kwalifikacje, a także otrzymanie stopnia naukowego na adres praca ( at ) firs.org.pl. W treści e-maila prosimy o wpisanie oczekiwanej stawki godzinowej brutto oraz tematów, które chcą Państwo prowadzić, a w tytule „Organizacja i zarządzanie -Szczecin”.

 

 

Zarządzanie finansami podmiotów medycznych – wykładowca

Pracodawca: Fundacja
Stanowisko / Specjalizacja: zarządzanie finansami podmiotów medycznych – wykładowca
Kraj: Polska
Miasto: Poznań
Adres e-mail: praca@firs.org.pl
Nr telefonu:

Poszukujemy wykładowców studiów podyplomowych na kierunku: zarządzanie finansami podmiotów medycznych.

1.       ORGANIZACYJNE I PRAWNE ASPEKTY PRZEKSZTAŁCEŃ
-system ochrony zdrowia w Polsce – 2 godz.
-jednostka opieki zdrowotnej  jako podmiot gospodarczy -aspekty formalno-prawne – 8 godz.
-restrukturyzacja i przekształcenia jednostek opieki zdrowotnej – 4 godz.
-prawne aspekty przekształcania ZOZ w spółki prawa handlowego – 4 godz.
2.   RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE W PODMIOTÓW  MEDYCZNYCH:
-rachunkowość jednostek opieki zdrowotnej – 12 godz.
-decyzje inwestycyjne, PZP – 8 godz.
-prawno-ekonomiczne aspekty gospodarowania  lekami – 8 godz.
-kontraktowanie świadczeń zdrowotnych – 10 godz.
-informatyczne  systemy zarządzania finansami – 6 godz.
3.   WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA:
-kompetencje menedżerskie – 6 godz.
-zarządzanie zespołem – 8 godz.
-zarządzanie zmianą i ryzykiem – 8 godz.

Wykonawca musi:
•       legitymować się wykształceniem wyższym lub wykształceniem uzupełniającym  w zakresie zarządzania, ekonomii lub medycznym.
•       posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej.

Mile widziane:
•       Wykonawca jest praktykiem lub/i ukończył kursy w zakresie tematyki określonej w Szczegółowych warunkach zamówienia.
•       Wykonawca posiada doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych – liczba lat.

Świadczenie usługi nastąpi zgodnie z ustalonym harmonogramem (planowane terminy zajęć)
w okresie od listopada 2012r. do czerwca 2014r.

CV prosimy przesłać na adres praca(at)firs.org.pl do 31.10.2012 r., w tytule wiadomości wpisując „ZARZĄDZANIE FINANSAMI PODMIOTÓW MEDYCZNYCH”. Prosimy również o przesłanie oczekiwanej stawki brutto za godzinę (45 min) zajęć.

Aplikacje bez podanego tytułu – nie będą rozpatrywane.

Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia – wykładowca

Pracodawca: Fundacja
Stanowisko / Specjalizacja: Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia  – wykładowca
Kraj: Polska
Miasto: Poznań, Piła
Adres e-mail: praca@firs.org.pl
Nr telefonu:

Poszukujemy wykładowców studiów podyplomowych na kierunku: Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia . Zajęcia odbywać się będą w Pile i/lub Poznaniu (w zależności od możliwości dojazdu wykładowcy).

1.      PRAWO I EKONOMIA MENADŻERSKA:
-prawne uwarunkowania systemu  ochrony zdrowia w Polsce – 8 godz.
– ubezpieczenia zdrowotne i alternatywne formy ubezpieczeń – 6 godz.
-prawo medyczne, dokumentacja medyczna – 2 godz.
-gospodarka lekami – 4 godz.
-prawa pacjenta i odpowiedzialność prawna pracowników – 10 godz.
2.   ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE:
– funkcjonowania opieki zdrowotnej  w Polsce –2 godz.
-europejskie  systemy ubezpieczenia zdrowotnych – 4 godz.
-zarządzanie infrastrukturą techniczną  i inwestycjami – 8 godz.
-kontraktowanie świadczeń zdrowotnych – 8 godz.
– systemy informatyczne w sektorze medycznym – 6 godz.
-marketing usług medycznych – 6 godz.
3.   KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE:
        – etyka i zarządzanie równościowe w ochronie zdrowia – 6 godz.

Wykonawca musi:
•       legitymować się wykształceniem wyższym lub wykształceniem uzupełniającym  w zakresie zarządzania, ekonomii lub medycznym.
•       posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej.

Mile widziane:
•       Wykonawca jest praktykiem lub/i ukończył kursy w zakresie tematyki określonej w Szczegółowych warunkach zamówienia.
•       Wykonawca posiada doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych – liczba lat.

Świadczenie usługi nastąpi zgodnie z ustalonym harmonogramem (planowane terminy zajęć)
w okresie od listopada 2012r. do czerwca 2014r.

CV prosimy przesłać na adres praca(at)firs.org.pl do 31.10.2012 r., w tytule wiadomości wpisując „Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia  – miejscowość prowadzenia zajęć”. Prosimy również o przesłanie oczekiwanej stawki brutto za godzinę (45 min) zajęć.

Aplikacje bez podanego tytułu – nie będą rozpatrywane.

 

Oferta pracy dla FIZYKOTERAPEUTY – Warszawa

Pracodawca: PPLCentrum Rehabilitacji Curatum
Stanowisko / Specjalizacja: FIZYKOTERAPEUTA
Kraj: Polska
Miasto: WARSZAWA
Adres e-mail: kadry@wydawnictwapzn.pl
Nr telefonu: 22  423-04-93

Poszukujemy FIZYKOTERAPEUTĘ mgr fizjoterapii do Centrum Rehabilitacji w pełnym wymiarze etatu (posiadającym stopien niepełnosprawności lub grupę inwalidzką.)

 

TECHNIK RTG STOMATOLOGICZNY

Pracodawca: stom2911
Stanowisko / Specjalizacja: TECHNIK RTG STOMATOLOGICZNY
Kraj: PL
Miasto: KRAKÓW
Adres e-mail: STOM2911@WP.PL

W związku z planowanym poszerzeniem działalności stomatologiczny
NZOZ w Krakowie poszukuje technika radiologii do obsługi pantomografu cyfrowego (zdjęcia cefalometryczne, panoramiczne, punktowe). Praca na początek na 1/2etatu. CV wraz z opisem doświadczenia i oczekiwaniami dot. warunków prosimy
kierować na email stom2911@wp.pl. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.