Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej Kozieniece

Zatrudnimy

lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej

do pracy w oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej/ośrodku dziennej rehabilitacji w Kozienicach.
Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:
Pracodawca: Reha-complex
Stanowisko: lekarz specjalista rehabilitacji medycznej
Miasto: Kozienice

LEKARZ SPECJALISTA CHIRURG (lub w trakcie specjalizacji)

MEGREZ SP. Z O.O. – WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W TYCHACH jest jedną z większych placówek medycznych w regionie. Udziela kompleksowych świadczeń medycznych na kilkunastu oddziałach szpitalnych oraz w zakładach diagnostycznych. Priorytetem dla Szpitala jest najlepsza jakość opieki nad pacjentem oraz wysokie standardy organizacyjne, co potwierdza akredytacja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i certyfikacja ISO.
Obecnie poszukujemy:

LEKARZ SPECJALISTA CHIRURG (lub w trakcie specjalizacji)

Oto co oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie,
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, zlecenia lub kontrakt (w zależności od preferencji),
• Możliwość indywidualnego dopasowania wymiaru zatrudnienia,
• Współpracę ze zgranym i przyjaznym zespołem Oddziału,
• Benefity pozapłacowe: karnet Multisport, ubezpieczenie grupowe na atrakcyjnych warunkach.

Nasze oczekiwania:
• Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizacji lub w trakcie specjalizacji z chirurgii,
• Empatia, odpowiedzialność oraz chęć zaangażowania się w wykonywana pracę
Zapraszamy do kontaktu z Działem Kadr i Płac:
• telefonicznie: 32 325-51-26 lub 32 325-51-69
Pracodawca: MEGREZ Sp. z o.o.
Stanowisko: Chirurg
Miasto: MEGREZ Sp. z o.o., Tychy

Specjalista kardiologii

Specjalista kardiologii

Pracodawca: Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Sp. z o.o.
Stanowisko: Specjalista kardiologii
Miasto: Katedra i Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii CMKP  Oddział Kardiologii ECZ Otwock
Wymagania:
– Aktualne prawo wykonywania zawodu
– Wymagana specjalizacja z zakresu kardiologii lub chorób wewnętrznych
– Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie kardiologicznej diagnostyki nieinwazyjnej i pracy w ambulatorium
Od Kandydatów oczekujemy:
– Dyspozycyjności
– Zaangażowania i odpowiedzialności
– Umiejętności interpersonalnych i wysokiej kultury osobistej
– Umiejętności pracy w multidyscyplinarnym zespole
– Empatii i zrozumienia dla pacjentów
Oferujemy:
– Pracę w prężnie rozwijającej się placówce oraz w jednym z najnowocześniejszych technologicznie ośrodku medycznym w Polsce
– Rozwój zawodowy i naukowy
– Warunki zatrudnienia do uzgodnienia
Dodatkowe informacje:
– Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV z zaznaczonym w temacie stanowiskiem i klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych na adres: praca(at)ecz-otwock.pl
– W tytule maila prosimy dopisać – Lekarz kardiolog.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust  poz. 1000.)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Europejskie Centrum Zdrowia Otwock sp. z o.o., adres: ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock;
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektorochronydanych(at)ecz-otwock.pl ;
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)i c)oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów  wynikających z art.22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy .
4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania , usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania , a także  prawo  do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

LEKARZ ONKOLOG

lekarz praca

LEKARZ ONKOLOG LUB W TRAKCIE SPECJALIZACJI

LEKARZ INTERNISTA 

 

miejsce pracy  ODDZIAŁ ONKOLOGII  

Wymagania:
–  Wykształcenie wyższe lekarskie,
–  Aktualne prawo do wykonywania zawodu,
–  Mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego.
Od Kandydatów oczekujemy:
–  Dyspozycyjności,
–  Umiejętności kreatywnego rozwiązywania trudności,
– Zaangażowania i odpowiedzialności,
–  Umiejętności interpersonalnych i wysokiej kultury osobistej,
–  Empatii i zrozumienia dla pacjentów,
–  Zadaniowego podejścia do stawianych celów.
Oferujemy:
–  Praca w zespole wybitnych specjalistów,
–  Komfortowe warunki pracy w prężnie rozwijającej się placówce oraz najnowocześniejszym technologicznie ośrodku medycznym w Polsce,
–  Atrakcyjne, stabilne warunki zatrudnienia,
–  Rozwój zawodowy i naukowy.
Dodatkowe informacje:
–  Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV z zaznaczonym w temacie stanowiskiem i klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych na adres: praca(at)ecz-otwock.pl
–  W tytule maila prosimy dopisać – Lekarz onkolog/internista
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust  poz. 1000.)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Europejskie Centrum Zdrowia Otwock sp. z o.o., adres: ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock;
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektorochronydanych(at)ecz-otwock.pl ;
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)i c)oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów  wynikających z art.22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy .
4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania , usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania , a także  prawo  do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
Pracodawca: Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Sp. z o.o.
Stanowisko: LEKARZ ONKOLOG
Miasto: ODDZIAŁ ONKOLOGII

Lekarz w Poradni Kardiologii

lekarz praca

Lekarz w Poradni Kardiologii

miejsce pracy:
Europejskie Centrum Zdrowia Otwock
Szpital im. Fryderyka Chopina
Wymagania:
– Aktualne prawo wykonywania zawodu
– Wymagana specjalizacja:
1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii
albo
2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii lub
hipertensjologii,
albo
3) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii oraz lekarz ze
specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych
lub
4) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej
5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale Kardiologii.
– Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie kardiologicznej diagnostyki nieinwazyjnej i pracy w ambulatorium
Od Kandydatów oczekujemy:
– Dyspozycyjności
– Zaangażowania i odpowiedzialności
– Umiejętności interpersonalnych i wysokiej kultury osobistej
– Umiejętności pracy w multidyscyplinarnym zespole
– Empatii i zrozumienia dla pacjentów
Oferujemy:
– Pracę w prężnie rozwijającej się placówce oraz w jednym z najnowocześniejszych technologicznie ośrodku medycznym w Polsce
– Rozwój zawodowy i naukowy
– Warunki zatrudnienia do uzgodnienia
Dodatkowe informacje:
– Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV z zaznaczonym w temacie stanowiskiem i klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych na adres: praca(at)ecz-otwock.pl
– W tytule maila prosimy dopisać – Lekarz w Poradni Kardiologii
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust  poz. 1000.)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Europejskie Centrum Zdrowia Otwock sp. z o.o., adres: ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock;
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektorochronydanych(at)ecz-otwock.pl ;
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)i c)oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów  wynikających z art.22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy .
4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania , usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania , a także  prawo  do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
Pracodawca: Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Sp. z o.o.
Stanowisko: Lekarz w Poradni Kardiologii
Miasto: Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, Szpital im. Fryderyka Chopina

Oferta pracy LEKARZ ANESTEZJOLOG

LEKARZ ANESTEZJOLOG

Wymagania:
– Wykształcenie wyższe lekarskie,
– Wymagana specjalizacja z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii,
– Aktualne prawo wykonywania zawodu,
Od Kandydatów oczekujemy:
– Dyspozycyjności,
– Zaangażowania i odpowiedzialności,
– Umiejętności interpersonalnych i wysokiej kultury osobistej,
– Umiejętności pracy w multidyscyplinarnym zespole,
– Empatii i zrozumienia dla pacjentów,
Oferujemy:
– Komfortowe warunki pracy w prężnie rozwijającej się placówce oraz najnowocześniejszym technologicznie ośrodku medycznym w Polsce,
– Atrakcyjne, stabilne warunki zatrudnienia,
– Oferujemy zatrudnienie: blok operacyjny, OIT, pracownia endoskopii.
Dodatkowe informacje:
– Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV wraz z  listem motywacyjnym oraz propozycją warunków zatrudnienia na adres: praca(at)ecz-otwock.pl
– W tytule maila prosimy dopisać – Lekarz anestezjolog
– Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust  poz. 1000.)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Europejskie Centrum Zdrowia Otwock sp. z o.o., adres: ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock;
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektorochronydanych(at)ecz-otwock.pl ;
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)i c)oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów  wynikających z art.22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy .
4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania , usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania , a także  prawo  do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
Pracodawca: Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Sp. z o.o.
Stanowisko: LEKARZ ANESTEZJOLOG
Miasto: Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, Szpital im. Fryderyka Chopina

Lekarza zainteresowanego zdobyciem specjalizacji z rehabilitacji medycznej w systemie rezydenckim

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce koło Olsztyna zatrudni

Lekarza zainteresowanego zdobyciem specjalizacji z rehabilitacji medycznej w systemie rezydenckim

w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
W przypadku lekarzy rezydentów jest możliwe przyjęcie więcej niż jednej osoby.
Szpital pokrywa koszty szkoleń oraz kursów.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa kontraktowa.
Proponujemy dobre warunki pracy w miłej atmosferze.
Kontakt: (089) 519 48 21, lub 502 675 375
Pracodawca: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Stanowisko: Lekarz chcący rozpocząć specjalizację w dziedzinie rehabilitacji medycznej
Miasto: Olsztynek

Oferta pracy zdalnej dla lekarzy w obszarze telemedycyny.

OFERTA PRACY DLA LEKARZY WSZYSTKICH SPECJALIZACJI oraz w trakcie
specjalizacji.
Rapiomed Group Sp. z o.o. poszukuje

lekarzy do pracy zdalnej w obszarze telemedycyny.

Oferujemy atrakcyjne możliwości zatrudnienia dla lekarzy z różnych specjalizacji na terenie całej Polski.

 

🌏 Lokalizacja: Cała Polska – praca zdalna z dowolnego miejsca.
💵 Forma: Praca polega na świadczeniu usług telemedycznych online.
⏰ Godziny: Elastyczny grafik w godzinach 8:00-22:00 lub ustalany indywidualnie, dostosowany do Twoich preferencji.
💵 Wynagrodzenie: Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie w przedziale 10 000 zł do 50 000 zł miesięcznie, zależnie od Twojej specjalizacji, doświadczenia i zaangażowania.
🎯 Forma współpracy: umowa B2B

🌇 Klinika: W naszej klinice posiadamy najnowsze, autorskie rozwiązania informatyczno-medyczne, które wspierają pracę lekarzy.

 

📧 Kontakt: Aby aplikować, prosimy o przesłanie swojego CV na adres e-mail: klinika@rapiomed.pl.
W tytule wiadomości proszę wpisać swoją specjalizację. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj swoją karierę w dziedzinie telemedycyny.
Oferujemy Ci możliwość elastycznego harmonogramu pracy, atrakcyjne wynagrodzenie oraz dostęp do innowacyjnych narzędzi medycznych.
Czekamy na Twoje zgłoszenie.
Pracodawca: Rapiomed Group sp. z o. o.
Stanowisko: Lekarz
Miasto: Praca zdalna

Oferta pracy – LEKARZ POZ

Poszukiwany Lekarz POZ  mówiący po polsku

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet POZ Zenon Dul poszukuje lekarza specjalisty medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych, lub w trakcie specjalizacji

  • województwo podkarpackie
  • umowa zlecenie
  • praca dodatkowa / tymczasowa
  • praca stacjonarna
  • praca od zaraz
  • stawka do negocjacji w zależności od doświadczenia

NZOZ Gabinet POZ Zenon Dul sp. z o.o.
39-216 Stara Jastrząbka
Róża 186a
tel: +48696135390
Proszę o wiadomość sms. Oddzwonię

Lekarz specjalista balneologii i medycyny fizykalnej

Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU to największy w kraju kompleks uzdrowiskowy prowadzący działalność w Polanicy, Dusznikach i Kudowie- Zdroju.
Poszukujemy do współpracy

lekarza specjalisty balneologii i medycyny fizykalnej.

Oferujemy:
– stabilne zatrudnienie w firmie będącej liderem w swojej branży
– możliwość zakwaterowania na terenie uzdrowiska
– atrakcyjne warunki pracy
– zatrudnienie w ramach umowy o pracę bądź kontraktu
– możliwość rozwoju zawodowego.
Oferty zawierające CV wraz z dopiskiem „LEKARZ” w tytule wiadomości prosimy przesyłać na adres
praca@uzdrowiska-klodzkie.pl
Pracodawca: Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU
Stanowisko: Lekarz balneologii i medycyny fizykalnej
Miasto: Kudowa – Zdrój

Oferty pracy dla lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego. Praca w medycynie.