Archiwa tagu: praca dla wykładowcy

Wykładowca przedmiotu organizacja i zarządzanie w przekształconych podmiotach leczniczych

Pracodawca: Studia podyplomowe
Stanowisko / Specjalizacja: Wykładowca Organizacja i zarządzanie w przekształconych podmiotach leczniczych
Kraj: Polska
Miasto: Szczecin
Adres e-mail: praca@firs.org.pl

Organizacja i zarządzanie w przekształconych podmiotach leczniczych (32 godziny)

Tematy:
1.      funkcjonowanie opieki zdrowia w Polsce
2. administracja oddziałem/placówką medyczną
3. wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji
4. zarządzanie przez jakość
5. kreowanie pozytywnego wizerunku placówki medycznej
6. usprawnianie pracy w ochronie zdrowia i podsystemie pielęgniarstwa.

Miejsce prowadzenia zajęć: Szczecin

Istnieje możliwość prowadzenia zajęć z jednego lub kilku zakresów tematycznych.

Wymagania:
•       wykształcenie wyższe (mile widziany stopień naukowy, ale nie jest konieczny)
•       konieczne jest doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej lub innej jednostce szkolnictwa.

Mile widziane:
•       staż pracy (praktyczne doświadczenie zawodowe) w zakresie tematyki w/w zajęć
•       dodatkowe kwalifikacje (ukończone kursy, szkolenia, szkoły podyplomowe) w zakresie w/w zajęć

Prosimy o przesłanie CV oraz skanów dyplomów potwierdzających uzyskane kwalifikacje, a także otrzymanie stopnia naukowego na adres praca ( at ) firs.org.pl. W treści e-maila prosimy o wpisanie oczekiwanej stawki godzinowej brutto oraz tematów, które chcą Państwo prowadzić, a w tytule „Organizacja i zarządzanie -Szczecin”.

 

 

Zarządzanie finansami podmiotów medycznych – wykładowca

Pracodawca: Fundacja
Stanowisko / Specjalizacja: zarządzanie finansami podmiotów medycznych – wykładowca
Kraj: Polska
Miasto: Poznań
Adres e-mail: praca@firs.org.pl
Nr telefonu:

Poszukujemy wykładowców studiów podyplomowych na kierunku: zarządzanie finansami podmiotów medycznych.

1.       ORGANIZACYJNE I PRAWNE ASPEKTY PRZEKSZTAŁCEŃ
-system ochrony zdrowia w Polsce – 2 godz.
-jednostka opieki zdrowotnej  jako podmiot gospodarczy -aspekty formalno-prawne – 8 godz.
-restrukturyzacja i przekształcenia jednostek opieki zdrowotnej – 4 godz.
-prawne aspekty przekształcania ZOZ w spółki prawa handlowego – 4 godz.
2.   RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE W PODMIOTÓW  MEDYCZNYCH:
-rachunkowość jednostek opieki zdrowotnej – 12 godz.
-decyzje inwestycyjne, PZP – 8 godz.
-prawno-ekonomiczne aspekty gospodarowania  lekami – 8 godz.
-kontraktowanie świadczeń zdrowotnych – 10 godz.
-informatyczne  systemy zarządzania finansami – 6 godz.
3.   WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA:
-kompetencje menedżerskie – 6 godz.
-zarządzanie zespołem – 8 godz.
-zarządzanie zmianą i ryzykiem – 8 godz.

Wykonawca musi:
•       legitymować się wykształceniem wyższym lub wykształceniem uzupełniającym  w zakresie zarządzania, ekonomii lub medycznym.
•       posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej.

Mile widziane:
•       Wykonawca jest praktykiem lub/i ukończył kursy w zakresie tematyki określonej w Szczegółowych warunkach zamówienia.
•       Wykonawca posiada doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych – liczba lat.

Świadczenie usługi nastąpi zgodnie z ustalonym harmonogramem (planowane terminy zajęć)
w okresie od listopada 2012r. do czerwca 2014r.

CV prosimy przesłać na adres praca(at)firs.org.pl do 31.10.2012 r., w tytule wiadomości wpisując „ZARZĄDZANIE FINANSAMI PODMIOTÓW MEDYCZNYCH”. Prosimy również o przesłanie oczekiwanej stawki brutto za godzinę (45 min) zajęć.

Aplikacje bez podanego tytułu – nie będą rozpatrywane.