Archiwa tagu: wykładowca

Zatrudnimy wykładowcę/wykładowców do prowadzenia zajęć z przedmiotu Zarządzanie Personelem

Pracodawca: Studia podyplomowe
Stanowisko / Specjalizacja: Zarządzanie personelem również medycznym
Kraj: Polska
Miasto: Szczecin
Adres e-mail: praca@firs.org.pl
Nr telefonu:

Zatrudnimy wykładowcę/wykładowców do prowadzenia zajęć z przedmiotu Zarządzanie Personelem (32 godziny)

Tematy:
1. planowanie zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską,
2. analiza zatrudnienia,
3. rekrutacja i dobór pracowników,
4. diagnoza kompetencji,
5. wartościowanie stanowisk pracy,
6. system ocen pracowników,
7. tworzenie i wdrożenie systemów wynagradzania,
8. motywowanie pracowników,
9. doskonalenie zawodowe pielęgniarek i położnych.

Miejsce prowadzenia zajęć: Szczecin

Istnieje możliwość prowadzenia zajęć tylko z jednego zakresu tematycznego.

Wymagania:
•       wykształcenie wyższe (mile widziany stopień naukowy, ale nie jest konieczny)
•       konieczne jest doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej lub innej jednostce szkolnictwa.

Mile widziane:
•       staż pracy (praktyczne doświadczenie zawodowe) w zakresie tematyki w/w zajęć
•       dodatkowe kwalifikacje (ukończone kursy, szkolenia, szkoły podyplomowe) w zakresie w/w zajęć

Prosimy o przesłanie CV oraz skanów dyplomów potwierdzających uzyskane kwalifikacje, a także otrzymanie stopnia naukowego. W treści e-maila prosimy o wpisanie oczekiwanej stawki godzinowej brutto oraz tematów, które chcą Państwo prowadzić, a w tytule „Zarządzanie Personelem-Szczecin”.

 

Wykładowca przedmiotu organizacja i zarządzanie w przekształconych podmiotach leczniczych

Pracodawca: Studia podyplomowe
Stanowisko / Specjalizacja: Wykładowca Organizacja i zarządzanie w przekształconych podmiotach leczniczych
Kraj: Polska
Miasto: Szczecin
Adres e-mail: praca@firs.org.pl

Organizacja i zarządzanie w przekształconych podmiotach leczniczych (32 godziny)

Tematy:
1.      funkcjonowanie opieki zdrowia w Polsce
2. administracja oddziałem/placówką medyczną
3. wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji
4. zarządzanie przez jakość
5. kreowanie pozytywnego wizerunku placówki medycznej
6. usprawnianie pracy w ochronie zdrowia i podsystemie pielęgniarstwa.

Miejsce prowadzenia zajęć: Szczecin

Istnieje możliwość prowadzenia zajęć z jednego lub kilku zakresów tematycznych.

Wymagania:
•       wykształcenie wyższe (mile widziany stopień naukowy, ale nie jest konieczny)
•       konieczne jest doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej lub innej jednostce szkolnictwa.

Mile widziane:
•       staż pracy (praktyczne doświadczenie zawodowe) w zakresie tematyki w/w zajęć
•       dodatkowe kwalifikacje (ukończone kursy, szkolenia, szkoły podyplomowe) w zakresie w/w zajęć

Prosimy o przesłanie CV oraz skanów dyplomów potwierdzających uzyskane kwalifikacje, a także otrzymanie stopnia naukowego na adres praca ( at ) firs.org.pl. W treści e-maila prosimy o wpisanie oczekiwanej stawki godzinowej brutto oraz tematów, które chcą Państwo prowadzić, a w tytule „Organizacja i zarządzanie -Szczecin”.

 

 

Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia – wykładowca

Pracodawca: Fundacja
Stanowisko / Specjalizacja: Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia  – wykładowca
Kraj: Polska
Miasto: Poznań, Piła
Adres e-mail: praca@firs.org.pl
Nr telefonu:

Poszukujemy wykładowców studiów podyplomowych na kierunku: Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia . Zajęcia odbywać się będą w Pile i/lub Poznaniu (w zależności od możliwości dojazdu wykładowcy).

1.      PRAWO I EKONOMIA MENADŻERSKA:
-prawne uwarunkowania systemu  ochrony zdrowia w Polsce – 8 godz.
– ubezpieczenia zdrowotne i alternatywne formy ubezpieczeń – 6 godz.
-prawo medyczne, dokumentacja medyczna – 2 godz.
-gospodarka lekami – 4 godz.
-prawa pacjenta i odpowiedzialność prawna pracowników – 10 godz.
2.   ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE:
– funkcjonowania opieki zdrowotnej  w Polsce –2 godz.
-europejskie  systemy ubezpieczenia zdrowotnych – 4 godz.
-zarządzanie infrastrukturą techniczną  i inwestycjami – 8 godz.
-kontraktowanie świadczeń zdrowotnych – 8 godz.
– systemy informatyczne w sektorze medycznym – 6 godz.
-marketing usług medycznych – 6 godz.
3.   KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE:
        – etyka i zarządzanie równościowe w ochronie zdrowia – 6 godz.

Wykonawca musi:
•       legitymować się wykształceniem wyższym lub wykształceniem uzupełniającym  w zakresie zarządzania, ekonomii lub medycznym.
•       posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej.

Mile widziane:
•       Wykonawca jest praktykiem lub/i ukończył kursy w zakresie tematyki określonej w Szczegółowych warunkach zamówienia.
•       Wykonawca posiada doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych – liczba lat.

Świadczenie usługi nastąpi zgodnie z ustalonym harmonogramem (planowane terminy zajęć)
w okresie od listopada 2012r. do czerwca 2014r.

CV prosimy przesłać na adres praca(at)firs.org.pl do 31.10.2012 r., w tytule wiadomości wpisując „Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia  – miejscowość prowadzenia zajęć”. Prosimy również o przesłanie oczekiwanej stawki brutto za godzinę (45 min) zajęć.

Aplikacje bez podanego tytułu – nie będą rozpatrywane.