Zarządzanie finansami podmiotów medycznych – wykładowca

Pracodawca: Fundacja
Stanowisko / Specjalizacja: zarządzanie finansami podmiotów medycznych – wykładowca
Kraj: Polska
Miasto: Poznań
Adres e-mail: praca@firs.org.pl
Nr telefonu:

Poszukujemy wykładowców studiów podyplomowych na kierunku: zarządzanie finansami podmiotów medycznych.

1.       ORGANIZACYJNE I PRAWNE ASPEKTY PRZEKSZTAŁCEŃ
-system ochrony zdrowia w Polsce – 2 godz.
-jednostka opieki zdrowotnej  jako podmiot gospodarczy -aspekty formalno-prawne – 8 godz.
-restrukturyzacja i przekształcenia jednostek opieki zdrowotnej – 4 godz.
-prawne aspekty przekształcania ZOZ w spółki prawa handlowego – 4 godz.
2.   RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE W PODMIOTÓW  MEDYCZNYCH:
-rachunkowość jednostek opieki zdrowotnej – 12 godz.
-decyzje inwestycyjne, PZP – 8 godz.
-prawno-ekonomiczne aspekty gospodarowania  lekami – 8 godz.
-kontraktowanie świadczeń zdrowotnych – 10 godz.
-informatyczne  systemy zarządzania finansami – 6 godz.
3.   WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA:
-kompetencje menedżerskie – 6 godz.
-zarządzanie zespołem – 8 godz.
-zarządzanie zmianą i ryzykiem – 8 godz.

Wykonawca musi:
•       legitymować się wykształceniem wyższym lub wykształceniem uzupełniającym  w zakresie zarządzania, ekonomii lub medycznym.
•       posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej.

Mile widziane:
•       Wykonawca jest praktykiem lub/i ukończył kursy w zakresie tematyki określonej w Szczegółowych warunkach zamówienia.
•       Wykonawca posiada doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych – liczba lat.

Świadczenie usługi nastąpi zgodnie z ustalonym harmonogramem (planowane terminy zajęć)
w okresie od listopada 2012r. do czerwca 2014r.

CV prosimy przesłać na adres praca(at)firs.org.pl do 31.10.2012 r., w tytule wiadomości wpisując „ZARZĄDZANIE FINANSAMI PODMIOTÓW MEDYCZNYCH”. Prosimy również o przesłanie oczekiwanej stawki brutto za godzinę (45 min) zajęć.

Aplikacje bez podanego tytułu – nie będą rozpatrywane.

INNE STANOWISKA, Polska, SZKOLENIA / KURSY / KONFERENCJE, SZUKAM PRACOWNIKA , , ,

Comments are closed.