Archiwa tagu: #fizjopatologiaoddychania

Młodszy asystent w Zakładzie Badań Czynnościowych

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII
Zatrudni:

Młodszy asystent w Zakładzie Badań Czynnościowych Fizjopatologii Oddychania

Miasto: Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Podstawowe zadania wykonywane na zajmowanym stanowisku:
– wykonywanie spirometrii,
– wykonywanie spirometrycznych prób rozkurczowych,
– wykonywanie ergospirometrii,
– wykonywanie badań DLCO/TLCO,
– wykonywanie bodypietyzmografii,
– prowadzenie statystyki,
– dbanie o rzetelny przepływ informacji oraz dokumentacji
– pozostałe czynności zlecone przez przełożonego, wynikające z obowiązków zajmowanego stanowiska
Wymagania niezbędne:
– wykształcenie wyższe medyczne,
– doświadczenie w zakresie diagnostyki laboratoryjnej bądź fizjoterapii – mile widziane
– znajomość języka angielskiego
– umiejętność pracy w zespole
– umiejętność obsługi komputera
– punktualność, komunikatywność
Oferujemy:
– atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
– możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju zawodowego w oparciu o profesjonalne szkolenia, kursy i konferencje
– możliwość korzystania z ZFŚS
– dofinansowanie do zajęć sportowych
– wsparcie zespołu i przyjazne środowisko pracy
Oferty (CV) należy składać na adres mailowy: praca@dcopih.pl
Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (poniżej), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym, w treści zgłoszenia prosimy umieścić następująca formułę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Zostałam/ em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem
Zastrzegamy, że DCOPiH kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami.
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii
i Hematologii, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.
2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.
3. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pani/Pan udział.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.
10. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.
Pracodawca: Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii
Stanowisko: młodszy asystent w Zakładzie Badań Czynnościowych Fizjopatologii Oddychania
Miasto: Wrocław, ul. Grabiszyńska 105