II Konferencja „Kontrowersje w onkologii”, 15-16 marca 2013 r., Warszawa

II Konferencja „Kontrowersje w onkologii”, 15-16 marca 2013 r., Warszawa
W dniach 15-16 marca 2013 roku w Józefowie pod Warszawą odbędzie się druga edycja konferencji ,,Kontrowersje w onkologii”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. dr hab. Paweł Górski oraz Prezes  Okręgowej  Rady  Lekarskiej  w  Łodzi, dr n. med.  Grzegorz Mazur.

Praca i kształcenie lekarzy - konferencje dla onkologów
W trosce o wyjątkowo praktyczny wymiar konferencji organizatorzy szczególny nacisk położą na tematy budzące najwięcej kontrowersji i stanowiące istotny problem w codziennej pracy lekarzy onkologów. Do grona wykładowców zaproszeni zostali uznani specjaliści, którzy podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem (podczas pierwszej edycji konferencji wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski, prof. dr hab. n.med. Jacek Fijuth, prof. dr hab. nauk med. Maciej Krzakowski, prof. Jacek Spławiński, dr hab. n. med. Piotr J. Wysocki, dr n.med. Maja Habit, dr n.med. Sylwia Dębska oraz dr nauk med. Jolanta Łuniewska-Bury). Konferencja zostanie przeprowadzona według formuły łączącej wykłady przedstawiające najnowsze doniesienia naukowe oraz prezentacje omawiające praktyczne i oparte o obowiązujące standardy postępowanie w codziennej praktyce klinicznej.

Organizatorzy konferencji:
• Klinika Chemioterapii Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
• Regionalny Ośrodek Onkologiczny Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi
• Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
• Wydawnictwo FORUM

Kierownictwo naukowe nad wydarzeniem sprawuje dr hab. med. Piotr Potemski, prof. UM.

Więcej informacji oraz zapisy:
LINK  

LEKARZE, SZKOLENIA / KURSY / KONFERENCJE ,

Comments are closed.