Archiwum kategorii: LEKARZE

Oferty szkoleń i kursów dla lekarzy. Szkolenia w branży medycznej.

RCKiK we Wrocławiu zatrudni LEKARZA

RCKiK we Wrocławiu we Wrocławiu i/lub Terenowe Oddziały w Głogowie, Legnicy, Lubinie zatrudnią

lekarza do kwalifikacji dawców do oddania krwi i jej składników

nie wymagamy specjalizacji.
.
Pracodawca: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
Stanowisko / Specjalizacja: LEKARZ
Miejsce pracy: Głogów, Legnica, Lubin, Wrocław
Nr telefonu: 713715818

Szkolenia dofinansowane z EU – projekt Podwójna Dawka Wiedzy

Podwójna Dawka Wiedzy

Firma Europrofes Sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić do uczestnictwa w projekcie szkoleniowym Podwójna Dawka Wiedzy. Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego jest w przystępnej cenie dostępny dla każdego.

                               W projekcie mogą wziąć udział:     Szkolenia medyczne
·  Pracownicy niepublicznych jednostek sektora medycznego z siedzibą w województwie mazowieckim
·  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
·  Personel medyczny

Bloki

Szkolenia

Zajęcia
dla pielęgniarek i położnych

Kompetencje pielęgniarek i położnych, a odpowiedzialność moralno-zawodowa

Profesjonalny kontakt z klientem w placówkach służby zdrowia

Wypalenie zawodowe- gdy praca
przestaje dawać satysfakcję

Zajęcia
dla rejestratorek i sekretarek medycznych

Profesjonalny kontakt z klientem w
placówkach służby zdrowia

Profesjonalny sekretariat medyczny

Profesjonalna obsługa klienta

Zajęcia
dla sanitariuszy i salowych

Profesjonalny kontakt z klientem w
placówkach służby zdrowia

Higiena w placówkach opieki medycznej-
kurs zasad profesjonalnych technik sprzątania

Zajęcia
dla personelu kierowniczego średniego szczebla

Zarządzanie czasem i organizacja pracy
własnej

Zarządzanie wiedzą w organizacji

Asertywność w życiu zawodowym

Wielkość

przedsiębiorstwa

Cena (wkład prywatny):

Wartość dofinansowania (pomoc
publiczna)

Wartość szkolenia:

Mikro i małe

 111,20 PLN

445,28PLN

556,61 PLN

Średnie

166,80 PLN

389,62PLN

556,61 PLN

W ramach projektu zapewniamy:
– indywidualne konsultacje z wykładowcą;
– pakiet materiałów szkoleniowych;
– gadżety promocyjne,
– catering (lunch, przerwy kawowe)
– certyfikat poświadczający uczestnictwo w
szkoleniu

Zapraszamy
do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na naszej stronie internetowej:

http://profesjonalneszkolenia.pl/podwojna_dawka_wiedzy.html

 

 

Konferencje dla lekarzy

KONFERENCJE: 

Praca i kształcenie lekarzy - konferencje dla onkologów                 

II Konferencja „Kontrowersje w onkologii”, 15-16 marca 2013 r., Warszawa      – więcej……

Konferencja „Kontrowersje w alergologii i pulmonologii”      – więcej….. 

II Konferencja ,,Problemy laryngologiczne w praktyce lekarskiej” pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie     – więcej……

Zapraszamy!!!

 

Stowarzyszenie Młodego Lekarza – kurs przygotowujący do Lekarskiego Egzaminu Końcowego “Zdaj LEK-ko”

Informujemy, że jeszcze tylko do 16 grudnia 2012 (niedziela) obowiązuje cena kursu przygotowującego do Lekarskiego Egzaminu Końcowego „Zdaj LEK-ko” w wysokości 850 złotych. Po tym terminie opłata za udział w kursie będzie wynosiła 1100 złotych (szczegółu dostępne są w regulaminie kursu).

Celem kursu jest podsumowanie powtarzających się w kolejnych edycjach LEPu zagadnień egzaminacyjnych pod kątem pierwszej edycji Lekarskiego Egzaminu Końcowego, która odbędzie się zimą 2013 roku. Na podstawie własnych doświadczeń oraz analizy przeprowadzonych dotychczas Lekarskich Egzaminów Państwowych (włącznie z ostatnim – jesiennym) zostaną wybrane i opracowane, a następnie przedstawione uczestnikom kursu w krótkiej formie wykładu zagadnienia powtarzające się w licznych pytaniach kolejnych edycji egzaminu. Uczestnicy kursu otrzymają także wyczerpujące materiały kursowe. Kurs zostanie zakończony testem złożonym z 60 pytań opracowanym na podstawie zagadnień przedstawionych na kursie, z zachowaniem proporcji pytań z poszczególnych dziedzin odpowiadających LEP-owi, a obecnie LEK-owi. 

NOWOŚC! BEZPŁATNY DOSTĘP DO SPECJALNIE W TYM CELU STWORZONEJ W 2012 ROKU, A OBECNIE ROZBUDOWANEJ I UAKTUALNIONEJ BAZY 2200 PYTAŃ TESTOWYCH DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POCZĄWSZY OD PIERWSZEGO DNIA KURSU.

NOWE, ZAKTUALIZOWANE MATERIAŁY Z KURSU.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 
http://mlodylekarz.pl/index.php/edukacja46/kursy-lep/kurs-zima2013/informacje-o-kursie32

 

II Konferencja „Kontrowersje w onkologii”, 15-16 marca 2013 r., Warszawa

II Konferencja „Kontrowersje w onkologii”, 15-16 marca 2013 r., Warszawa
W dniach 15-16 marca 2013 roku w Józefowie pod Warszawą odbędzie się druga edycja konferencji ,,Kontrowersje w onkologii”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. dr hab. Paweł Górski oraz Prezes  Okręgowej  Rady  Lekarskiej  w  Łodzi, dr n. med.  Grzegorz Mazur.

Praca i kształcenie lekarzy - konferencje dla onkologów
W trosce o wyjątkowo praktyczny wymiar konferencji organizatorzy szczególny nacisk położą na tematy budzące najwięcej kontrowersji i stanowiące istotny problem w codziennej pracy lekarzy onkologów. Do grona wykładowców zaproszeni zostali uznani specjaliści, którzy podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem (podczas pierwszej edycji konferencji wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski, prof. dr hab. n.med. Jacek Fijuth, prof. dr hab. nauk med. Maciej Krzakowski, prof. Jacek Spławiński, dr hab. n. med. Piotr J. Wysocki, dr n.med. Maja Habit, dr n.med. Sylwia Dębska oraz dr nauk med. Jolanta Łuniewska-Bury). Konferencja zostanie przeprowadzona według formuły łączącej wykłady przedstawiające najnowsze doniesienia naukowe oraz prezentacje omawiające praktyczne i oparte o obowiązujące standardy postępowanie w codziennej praktyce klinicznej.

Organizatorzy konferencji:
• Klinika Chemioterapii Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
• Regionalny Ośrodek Onkologiczny Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi
• Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
• Wydawnictwo FORUM

Kierownictwo naukowe nad wydarzeniem sprawuje dr hab. med. Piotr Potemski, prof. UM.

Więcej informacji oraz zapisy:
LINK  

Konferencja „Kontrowersje w alergologii i pulmonologii”

Konferencja „Kontrowersje w alergologii i pulmonologii” pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza,  Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. dr hab. Marka Ziętka oraz Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

W dniach 8-9 marca 2013 roku we Wrocławiu odbędzie się konferencja ,,Kontrowersje w alergologii i pulmonologii”. Organizatorami wydarzenia są: Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Kierownictwo naukowe nad konferencją sprawują prof. Bernard Banaszek oraz prof. Andrzej M. Fal.
Tematyka konferencji została dobrana w taki sposób, by każdy uczestnik otrzymał jak największą dawkę praktycznej wiedzy, którą będzie mógł wykorzystać w swojej codziennej pracy z pacjentami. Zgodnie z przyjętą formułą konferencji, każdy temat będzie zobrazowany przez wykładowcę prezentacją ciekawego przypadku klinicznego.

Program konferencji został podzielony na następujące sesje:
• SESJA I – Immunoterapia w alergii na jad owadów błonkoskrzydłych
• SESJA II – Alergiczny nieżyt nosa
• SESJA III – Astma oskrzelowa podeszłego wieku
• SESJA IV – Pogranicze astmy i POChP
• SESJA V – Choroby alergiczne skóry

Ponadto w programie przewidziane zostało ,,Spotkanie z ekspertem”, podczas którego omówione zostanie następujące zagadnienie: ,, Znaczenie płci i wieku w astmie oskrzelowej – problemy diagnostyczne i terapeutyczne”, a także ,,Konferencja otwartego stołu”, której uczestnicy będą dyskutować na temat: ,, Trudne zagadnienia i przypadki w immunoterapii jadem owadów błonkoskrzydłych”.
Organizatorzy Konferencji:
• Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii, Akademia Medyczna we Wrocławiu im. Piastów Śląskich
• Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
• Wydawnictwo Forum Sp. z o.o.
Kierownictwo naukowe Konferencji:
• Prof. Bernard Panaszek, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii, Akademia Medyczna we Wrocławiu im. Piastów Śląskich
• Prof. Andrzej M. Fal, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Więcej informacji oraz zapisy:
LINK

Warsztaty ,,Aktualizacja standardów leczenia osteoporozy pierwotnej i wtórnej” w atrakcyjnej cenie!

8 grudnia w Katowicach odbędą się warsztaty ,,Aktualizacja standardów leczenia osteoporozy pierwotnej i wtórnej” zorganizowane przez Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne. Kierownictwo naukowe nad wydarzeniem sprawują prof. dr hab. med. Piotr Głuszko (Kierownik Kliniki Reumatologii, Instytut Reumatologii, Warszawa) oraz prof. dr hab. n. med. Roman Lorenc (Konsultant Naukowy Zakładu Biochemii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa ). Udział w warsztatach kosztuje tylko 129 zł!

konferencje medyczne o tematyce osteoporozy

Program ramowy:
I. Diagnostyka Osteoporozy – nowe zalecenia Prof. dr. hab. n med. Roman Lorenc
II. Praktyczne możliwości leczenia osteoporozy w Polsce – nowa strategia postępowania w osteoporozie indukowanej glikokortykosteroidami  Prof.  dr hab. med. Piotr Głuszko
III. Prezentacja przypadków – dr med. Waldemar Misiorowski,  Prof. dr hab. med. Eugeniusz Kucharz
1. Ryzyko złamań jako współczesne kryterium selekcji pacjentów – przykłady
2. Korzyści  i ograniczenia wynikające ze stosowania densytometrii i morfometrii w diagnostyce osteoporozy
3. Monitorowanie efektywności leczenia
4. Stosowanie wapnia, witaminy D
5. Bezpieczeństwo długotrwałego leczenia osteoporozy. Działanie niepożądane
6. Kryteria właściwego doboru leku
IV. Podsumowanie i dyskusja.

Więcej informacji oraz zapisy:
LINK

 

II Konferencja ,,Problemy laryngologiczne w praktyce lekarskiej” pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

W dniach 15-16 marca 2013 r. w Krakowie odbędzie się II Konferencja ,,Problemy laryngologiczne w praktyce lekarskiej”. Organizatorami wydarzenia są: Klinika Otolaryngologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Kierownictwo naukowe nad konferencją sprawują prof. Jacek Składzień oraz prof. Paweł Stręk.

Głównym celem wydarzenia jest przybliżenie problemów współczesnej laryngologii lekarzom rodzinnym, do których w pierwszej kolejności trafiają pacjenci z takimi schorzeniami. Tematyka konferencji została dobrana w taki sposób, aby każdy uczestnik otrzymał jak największą dawkę praktycznej wiedzy, którą będzie mógł wykorzystać w swojej codziennej praktyce zawodowej. Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące symptomatologii, możliwości diagnostycznych i zasad leczenia. Chcielibyśmy zachęcić wszystkich uczestników do aktywnego udziału w tej konferencji, wymiany doświadczeń i otwartej dyskusją nad najwłaściwszym postępowaniem w konkretnym przypadku. W programie konferencji znajdą się m.in. takie zagadnienia jak: Zawroty głowy i choroba Meniera, Leczenie anginy ropnej – najnowsze doniesienia, Praktyczne wskazówki dotyczące leczenia nieżytu nosa, Schorzenia alergologiczne górnych dróg oddechowych czy Zapalenie ucha zewnętrznego i wewnętrznego – diagnostyka i leczenie.

Więcej informacji oraz zapisy:

LINK

 

Konferencja ginekologiczna pod patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

W dniach 1-2 grudnia 2012 roku w Warszawie już po raz piąty odbędzie się konferencja ,,Kontrowersje w położnictwie i ginekologii” pod kierownictwem naukowym prof.  Jacka Brązerta, prof. Ewy Wender-Ożegowskiej oraz dr hab. Marka Pietrygi. Grudniowa edycja została objęta prestiżowymi patronatami honorowymi: Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. dra hab. Jacka Wysockiego, oraz Prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, dra n. med. Krzysztofa Kordela.

konferencje w medycynie ginekologia i połoznictwo

Głównym celem każdej edycji konferencji ,,Kontrowersje w położnictwie i ginekologii” jest wyjątkowo praktyczny wymiar poruszanych tematów – są dobierane w taki sposób, by omawiały zagadnienia, które budzą najwięcej kontrowersji i stanowią istotny problem w codziennej praktyce lekarzy ginekologów.

Zagadnienia poruszane podczas konferencji zostały podzielone na kilka grup tematycznych:
•  SESJA I – Niepłodność
•  SESJA II – Medycyna matczyno-płodowa
•  SESJA III – Onkologia
•  SESJA IV – HPV
•  SESJA V – Menopauza

Ponadto pierwszego dnia (1 grudnia 2012 r.) uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wzięcia udziału w dodatkowej sesji Ultrasonografia, za co przysługuje 20 punktów do certyfikatu umiejętności sekcji USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Więcej informacji oraz zapisy:

LINK

 

Szkolenie “Odpowiedzialność karna i cywilna personelu medycznego”

Firma: Szkolenia w branży medycznej, Medino
Tytuł: Szkolenie “Odpowiedzialność karna i cywilna personelu medycznego”
Miejsce: Warszawa
Cena: 299 pln netto
Adres e-mail: info@szkolenia-w-branzy-medycznej.org
Nr telefonu: 691433072

Szkolenie dotyczy karnej i cywilnej odpowiedzialności personelu medycznego i zoz-u, dostarcza informacji co znaczy “wina organizacyjna”, praktyczne porady dotyczące postępowania w przypadku roszczeń pacjentów, i wiele innych zagadnień przedstawionych przez doświadczonego radce prawnego i wykładowcę.