Stowarzyszenie Młodego Lekarza – kurs przygotowujący do Lekarskiego Egzaminu Końcowego „Zdaj LEK-ko”

Informujemy, że jeszcze tylko do 16 grudnia 2012 (niedziela) obowiązuje cena kursu przygotowującego do Lekarskiego Egzaminu Końcowego „Zdaj LEK-ko” w wysokości 850 złotych. Po tym terminie opłata za udział w kursie będzie wynosiła 1100 złotych (szczegółu dostępne są w regulaminie kursu).

Celem kursu jest podsumowanie powtarzających się w kolejnych edycjach LEPu zagadnień egzaminacyjnych pod kątem pierwszej edycji Lekarskiego Egzaminu Końcowego, która odbędzie się zimą 2013 roku. Na podstawie własnych doświadczeń oraz analizy przeprowadzonych dotychczas Lekarskich Egzaminów Państwowych (włącznie z ostatnim – jesiennym) zostaną wybrane i opracowane, a następnie przedstawione uczestnikom kursu w krótkiej formie wykładu zagadnienia powtarzające się w licznych pytaniach kolejnych edycji egzaminu. Uczestnicy kursu otrzymają także wyczerpujące materiały kursowe. Kurs zostanie zakończony testem złożonym z 60 pytań opracowanym na podstawie zagadnień przedstawionych na kursie, z zachowaniem proporcji pytań z poszczególnych dziedzin odpowiadających LEP-owi, a obecnie LEK-owi. 

NOWOŚC! BEZPŁATNY DOSTĘP DO SPECJALNIE W TYM CELU STWORZONEJ W 2012 ROKU, A OBECNIE ROZBUDOWANEJ I UAKTUALNIONEJ BAZY 2200 PYTAŃ TESTOWYCH DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POCZĄWSZY OD PIERWSZEGO DNIA KURSU.

NOWE, ZAKTUALIZOWANE MATERIAŁY Z KURSU.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 
http://mlodylekarz.pl/index.php/edukacja46/kursy-lep/kurs-zima2013/informacje-o-kursie32

 

LEKARZE, SZKOLENIA / KURSY / KONFERENCJE , , ,

Comments are closed.