Internet w pracy lekarzy

W dniach 1-31 lipca 2011 roku w serwisie społeczności edukacyjnej lekarzy – EdukacjaMedyczna.pl, zostało przeprowadzone badanie ankietowe na próbie 346 lekarzy różnych specjalności, którego celem było poznanie ich preferencji w zakresie wykorzystania internetu.

Ankietowanymi lekarzami byli użytkownicy serwisu EdukacjaMedyczna.pl. 75% badanych specjalistów stanowiły kobiety, a średni staż zawodowy wynosił 11 lat. Badanie wykazało, że 70% lekarzy korzysta z internetu przynajmniej raz dziennie, z tego 56% kilka razy dziennie. Z kolei kilka razy w tygodniu, ale nie codziennie siada przed monitorem komputera i korzysta z internetu 9% ankietowanych lekarzy.

Cały artykuł na stronie medforum.com.pl

 

WIADOMOŚCI , ,

Comments are closed.