Oferta pracy: Lekarz Psychoterapeuta – Niemcy (Frankfurtu nad Menem – okolice)

Pracodawca: HUMEDIS
Stanowisko / Specjalizacja: Lekarz Psychoterapeuta
Kraj: Niemcy
Miasto: Frankfurtu nad Menem – okolice
Adres e-mail: biuro@humedis.pl
Nr telefonu: 0618552299

Stanowisko: Miejsce pracy: Frankfurt nad Menem

Nr referencyjny: #88

Wymagania:
•       Wykształcenie lekarskie
•       Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego (na poziomie B2)
•       Praktyka zawodowa
•       Odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole
•       Fachowość
•       Zdolności interpersonalne

Oferujemy:
•       Atrakcyjne środowisko pracy
•       Interdyscyplinarną pracę zespołowa w otwartej grupie
•       Możliwość dokształcania się
•       Przygotowanie do wykonywania nowych obowiązków
•       Towarzyszymy Państwu przy rozmowie kwalifikacyjnej i wspieramy w procesie rekrutacji
•       Wsparcie przy zmianie miejsca zamieszkania
Rekrutacja:
•       biuro@humedis.pl
Komplet dokumentów (CV po polsku i po niemiecku, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, uprawnienia itp.) prosimy o przesyłanie na nasz adres z zaznaczeniem numeru referencyjnego w tytule.  Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez Humedis Polska do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy Humedis oraz potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania.”
Agencja pośrednictwa pracy – numer certyfikatu 7459

LEKARZE, SZUKAM PRACOWNIKA

Comments are closed.