LEKARZ SPECJALISTA REHABILITACJI MEDYCZNEJ

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. to nowoczesny ośrodek świadczący usługi medyczne w zakresie leczenia schorzeń narządu ruchu oraz rehabilitacji neurologicznej. Naszą specjalnością jest przywracanie pełnej sprawności fizycznej, ruchowej i pomaganie pacjentom w powrocie do zdrowia i aktywności. Funkcjonujemy na rynku już ponad 40 lat. Dysponujemy rozbudowaną bazą rehabilitacyjno-rekreacyjną z nowoczesnym sprzętem do terapii i pracy z pacjentem wymagającym rehabilitacji. Nasze atuty to blisko 240 osobowy zespół wykwalifikowanych rehabilitantów, fizjoterapeutów, co daje możliwość stałego rozwoju i zdobywania doświadczenia w zawodzie.

Do pracy w naszej siedzibie głównej w Konstancinie – Jeziornie obecnie poszukujemy osób na stanowisko:

LEKARZA SPECJALISTY REHABILITACJI MEDYCZNEJ

Zakres Obowiązków:
Praca w Oddziale Rehabilitacyjnym
• konsultacje specjalistyczne;
• świadczenie usług w ramach NFZ i komercyjnych
• wykonywanie czynności zgodnych z posiadanymi uprawnieniami lekarza specjalisty;
• udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami ministerialnymi;
• prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych;

Wymagania:
• wykształcenie wyższe kierunkowe ze specjalizacją z rehabilitacji medycznej
• prawo wykonywania zawodu;
• doświadczenie w pracy na stanowisku lekarza • wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych;
• umiejętność obsługi komputera
• umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy
• nastawienie na jakość obsługi Pacjenta

Oferujemy:
• współpracę w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną
• możliwość podnoszenia kwalifikacji
• miłą atmosferę w zespole

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV w tytule wiadomości wpisując: „Lekarz oddziału rehabilitacji medycznej”

Informacja dla kandydatów:
CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 4 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”
Przypominamy natomiast i z całą mocą podkreślamy, w odniesieniu do licznych oszustw i fałszywych ogłoszeń o pracę, że żaden pracodawca, na żadnym etapie rekrutacji nie wymaga żadnych opłat oraz ksero dowodu osobistego.
Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o., z siedzibą Konstancinie-Jeziornie. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. (Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: Marta Lesisz-Jakubowska.