Lekarz z ukraińskim dyplomem szuka pracy w zakładach anty-Covid 19

Lekarz z ukraińskim dyplomem szuka pracy w zakładach anty-Covid 19 na podstawie Zgody Ministra Zdrowia. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego w NIL. Zezwolenie na pobyt stały.
Stanowisko: bez specjalizacji
LEKARZE, POLSKA, SZUKAM PRACY

Comments are closed.