Oferta pracy LEKARZ ANESTEZJOLOG

LEKARZ ANESTEZJOLOG

Wymagania:
– Wykształcenie wyższe lekarskie,
– Wymagana specjalizacja z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii,
– Aktualne prawo wykonywania zawodu,
Od Kandydatów oczekujemy:
– Dyspozycyjności,
– Zaangażowania i odpowiedzialności,
– Umiejętności interpersonalnych i wysokiej kultury osobistej,
– Umiejętności pracy w multidyscyplinarnym zespole,
– Empatii i zrozumienia dla pacjentów,
Oferujemy:
– Komfortowe warunki pracy w prężnie rozwijającej się placówce oraz najnowocześniejszym technologicznie ośrodku medycznym w Polsce,
– Atrakcyjne, stabilne warunki zatrudnienia,
– Oferujemy zatrudnienie: blok operacyjny, OIT, pracownia endoskopii.
Dodatkowe informacje:
– Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV wraz z  listem motywacyjnym oraz propozycją warunków zatrudnienia na adres: praca(at)ecz-otwock.pl
– W tytule maila prosimy dopisać – Lekarz anestezjolog
– Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust  poz. 1000.)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Europejskie Centrum Zdrowia Otwock sp. z o.o., adres: ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock;
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektorochronydanych(at)ecz-otwock.pl ;
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)i c)oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów  wynikających z art.22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy .
4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania , usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania , a także  prawo  do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
Pracodawca: Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Sp. z o.o.
Stanowisko: LEKARZ ANESTEZJOLOG
Miasto: Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, Szpital im. Fryderyka Chopina
ANESTEZJOLOG, LEKARZE, Polska, SZUKAM PRACOWNIKA , ,

Comments are closed.