Oferta pracy na Oddziale Rehabilitacyjnym.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Lęborku zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie:

     rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub

     rehabilitacji ogólnej lub

     rehabilitacji lub

     rehabilitacji medycznej lub

     medycyny fizykalnej i balneoklimatologii lub

     fizjoterapii i balneoklimatologii lub

     balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub

     balneologii lub

     balneologii i medycyny fizykalnej,

do pracy na Oddziale Rehabilitacyjnym.
Forma zatrudnienia oraz warunki finansowe podlegają indywidualnym ustaleniom.
Więcej informacji udzieli:
Naczelny Lekarz Szpitala tel. 59 8635 325, 59 8635 331
Dział Kadr i Organizacji Pracy tel. 59 8635 261
Oferty prosimy przesyłać na adres:
SPS ZOZ, ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork
lub drogą elektroniczną na adres: kadry@szpital-lebork.com.pl