Konferencja „Kontrowersje w alergologii i pulmonologii”

Konferencja „Kontrowersje w alergologii i pulmonologii” pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza,  Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. dr hab. Marka Ziętka oraz Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

W dniach 8-9 marca 2013 roku we Wrocławiu odbędzie się konferencja ,,Kontrowersje w alergologii i pulmonologii”. Organizatorami wydarzenia są: Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Kierownictwo naukowe nad konferencją sprawują prof. Bernard Banaszek oraz prof. Andrzej M. Fal.
Tematyka konferencji została dobrana w taki sposób, by każdy uczestnik otrzymał jak największą dawkę praktycznej wiedzy, którą będzie mógł wykorzystać w swojej codziennej pracy z pacjentami. Zgodnie z przyjętą formułą konferencji, każdy temat będzie zobrazowany przez wykładowcę prezentacją ciekawego przypadku klinicznego.

Program konferencji został podzielony na następujące sesje:
• SESJA I – Immunoterapia w alergii na jad owadów błonkoskrzydłych
• SESJA II – Alergiczny nieżyt nosa
• SESJA III – Astma oskrzelowa podeszłego wieku
• SESJA IV – Pogranicze astmy i POChP
• SESJA V – Choroby alergiczne skóry

Ponadto w programie przewidziane zostało ,,Spotkanie z ekspertem”, podczas którego omówione zostanie następujące zagadnienie: ,, Znaczenie płci i wieku w astmie oskrzelowej – problemy diagnostyczne i terapeutyczne”, a także ,,Konferencja otwartego stołu”, której uczestnicy będą dyskutować na temat: ,, Trudne zagadnienia i przypadki w immunoterapii jadem owadów błonkoskrzydłych”.
Organizatorzy Konferencji:
• Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii, Akademia Medyczna we Wrocławiu im. Piastów Śląskich
• Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
• Wydawnictwo Forum Sp. z o.o.
Kierownictwo naukowe Konferencji:
• Prof. Bernard Panaszek, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii, Akademia Medyczna we Wrocławiu im. Piastów Śląskich
• Prof. Andrzej M. Fal, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Więcej informacji oraz zapisy:
LINK

LEKARZE, SZKOLENIA / KURSY / KONFERENCJE

Comments are closed.