PRACA LEKARZY Z MISJĄ

PRACA LEKARZY Z MISJĄ

Kosowo, Pakistan, Czad, Afganistan, Iran… wiele państw naszego globu nękanych jest każdego dnia przez nieustające klęski żywiołowe, konflikty zbrojne, głód i nędzę. Ludzie je zamieszkujący potrzebują szczególnej opieki lekarskiej. Szanse na to dają im wizyty lekarzy specjalistów przyjeżdżających do pracy w ramach misji medycznych.

Wyjazdy tego typu organizowane są przez specjalizujące się w tym fundacje
i stowarzyszenia oferujące pracę na na misjach medycznych. Większość z nich stanowi formę wolontariatu. Czas ich trwania to zazwyczaj kilka miesięcy. Organizatorzy najczęściej deklarują pokrycie kosztów przelotu
i wyżywienia. Najbardziej znane z fundacji to „Lekarze bez granic” czy “Polska Misja Medyczna”.

Jak decyzja dotycząca wyjazdu lekarza do pracy na misję wygląda z perspektywy Europejskiego lekarza? Niewątpliwie jest ona bardzo trudna, wymagająca wielu godzin analiz i przemyśleń. Faktem jest, że wiele osób, które decydują się zaryzykować nie żałują swojego wyboru. Co więcej, ogromny procent decyduje się na kolejne wyjazdy. Taka wyprawa to dla lekarza przede wszystkim nowe doświadczenie, zmierzenie się z samym sobą i własnymi słabościami, a także chęć odmiany życia. Misja to chęć niesienia pomocy tym którzy jej najbardziej potrzebują, ale nie tylko. Co raz częściej znacznie ma także aspekt finansowy. W 2010 roku na przykład Ministerstwo Obrony Narodowej przekonywało naszych lekarzy do podjęcia pracy w Afganistanie kusząc ich zatrudnieniem i pensją przekraczającymi kwotę 20 tys. złotych miesięcznie. Jest to mocny argument dla ludzi wahających się ze względu na rodzinę czy kredyt.

Osobną kwestią jest wyobrażenie o takiej misji i wiele pokutujących stereotypów. Większość osób uważa, że taki wolontariat to głównie pomoc rannym żołnierzom.
W rzeczywistości pomocy najczęściej potrzebują wygłodzeni i zaniedbani cywile. Bywa też, że lekarze zobowiązani są do pomocy tylko jednej ze stron konfliktu co stawia ich w trudnej sytuacji. Większość z nich kierując się własnym sumieniem i etyką lekarska omija te zakazy, niosąc pomoc każdemu kto jej potrzebuje.

Lekarza podejmującego decyzję o wyjeździe czeka też wiele wyrzeczeń związanych głównie z warunkami życia – brak higieny, często ciężkie warunki klimatyczne (upały czy ulewne deszcze), jakość i ilość pożywienia. Okrutne doświadczenia wojny u słabszych psychicznie jednostek wywołać mogą PTSD – zespół stresu pourazowego. Niekiedy misje kończą się z tego powodu przedwczesnym powrotem do domu.

Nie mniej jednak reasumując misje mogą przynieść więcej korzyści niż strat. Zarówno stronie udzielającej  pomocy medycznej jak i osobom które z niej korzystają. Wyjazd taki pozwala spojrzeć na dotychczasowe życie z nowej perspektywy i docenić to co udało się nam osiągnąć w do tej pory.

Ofert pracy i wolontariatów dla lekarzy chcących uczestniczyć w misjach szukać należy na portalach ogłoszeniowych, stronach fundacji i organizacji zajmujących się naborem i organizowaniem tego typu wyjazdów, a także za pośrednictwem biur karier.