SZPITALNI LEKARZE-CHIRURGIA – Wielka Brytania

AINTREE UNIVERSITY HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST

SZPITALNI LEKARZE-CHIRURGIA

Dwie pozycje, w specjalnościach Chirurgia Piersi oraz Chirurgia Jelita grubego i odbytnicy/
Chirurgia wątroby i dróg zółciowych.

Od sierpnia 2012 na 6-12 miesięcy.

Godziny pracy Pn-Pt 8-16, z możliwością dodatkowych dyżurów.

Płaca 22 412 – 25 209 funtów rocznie, w zależności od doświadczenia.

Pozycje te nie zostały zatwierdzone przez Królewskie Towarzystwo Chirurgiczne do
specjalizacji, ale oferują one możliwości edukacyjne (cotygodniowe wykłady i urlop szkoleniowy na takich samych zasadach jak stażyści), dając następujące doświadczenie:

Profesjonalizm
Zachowanie w miejscu pracy
Zdrowie i radzenie sobie ze stresem i zmęczeniem
Gospodarowanie czasem i ciągłość opieki nad pacjentem

Dobra Opieka Medyczna
Zbieranie wywiadu
Badanie fizykalne
Rozpoznanie i podejmowanie decyzji klinicznych
Bezpieczne wypisywanie recept
Medyczna dokumentacja i korespondencja
Bezpieczne korzystanie ze sprzętu medycznego

Rozpoznanie i opieka nad naglymi przypadkami
Sprawna ocena naglego zachorowania/omdlenia
Rozpoznanie i reakcja na nieprawidlową fizjologię
Bezpieczna administracja płynów dożylnych w nagłych przypadkach
Ocena stanu chorego po wdrożeniu leczenia
Ponowna ocena stanu chorego i alternatywna diagnoza
Pobranie krwi tętniczej do badania i właściwa interpretacja wyników
Opieka nad chorym nieprzytomnym, w tym z drgawkami
Bezpieczne i efektywne stosowanie podstawowych leków przeciwbólowych
Zapewnienie ciągłości opieki nad pacjentem pomiędzy zmianami,dyżurami i
zespołem ‘szpitala nocą’ przez dokładną uwagę przywiązywaną do szczegółów i samoocenę

Reanimacja
Reanimacja
Właściwa dyskusja przypadków ‘nie do reanimacji’

Wypisy i planowanie opieki nad przewlekle chorymi
Planowanie wypisów

Planowanie opieki nad przewlekle chorymi

Kontakt z pacjentem i komunikacja
Podczas konsultacji
Przekazywanie złych wiadomości

Bezpieczeństwo pacjenta
Traktowanie pacjenta jako centralnego ośrodka opieki
Bezpieczeństwo pacjenta jako priorytet własnej praktyki klinicznej
Promocja bezpieczeńtwa pacjenta przez dobrą pracę zespołową
Zrozumienie zasad poprawy jakości i bezpieczeństwa

Zażalenia

Kontrola zakażeń szpitalnych

Odżywianie

Promocja zdrowia, edukacji pacjenta i zdrowia publicznego
Edukacja pacjentów
Czynniki zagrożenia: środowiskowe, biologiczne i związane ze stylem życia
Palenie tytoniu
Picie alkoholu
Epidemiologia i badania przesiewowe

Etyka i prawo
Zasady etyki medycznej i poufności
Zgoda na leczenie
Zasady prawne praktyki medycznej
Znaczenie organizacji pozaszpitalnych

Utrzymywanie dobrej praktyki medycznej
Kontynuacja nauki
Badania naukowe, dowody, wytyczne i protokoły
Audyt

Szkolenie teoretyczne i praktyczne

Współpraca z kolegami
Komunikacja z kolegami i zespołami klinicznymi dla bezpieczeństwa chorego
Współpraca z innymi specjalnościami i grupami zawodowymi

Dodatkowa informacja: Dr Jolanta Makowska-Webb
jolanta.webb@aintree.nhs.uk

 

LEKARZE, SZUKAM PRACOWNIKA, Zagranica , , ,

Comments are closed.