Archiwa tagu: magister farmacji

Magister farmacji

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Apteka Centralna poszukuje kandydatów na stanowisko:

magistra farmacji

Zakres obowiązków:
Zaopatrywanie oddziałów szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne
Przygotowywanie leków w Pracowni Leku Cytotoksycznego
Przygotowywanie mieszanin do żywienia pozajelitowego w Pracowni Żywienia Pozajelitowego
Wymagania:
Wykształcenie: magister farmacji
Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
Oferujemy:
Umowę o pracę na pełny etat
Wymiar czasu pracy:  7:35
Praca od poniedziałku do piątku w godzinach7:30 – 15:05
Kontakt:
Proszę o przesłanie CV na adres e-mail: apteka.csk@uckwum.pl
Odpowiadamy tylko na wybrane ogłoszenia
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Pracodawca: UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Stanowisko: MAGISTER FARMACJI
Miasto: APTEKA CENTRALNA – PRACOWNIA CYTOTOKSYKI
UCK WUM informuje, że:
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, tel. 22 317 9133, fax 22 317 9027, NIP 5220002529, REGON 000288975, KRS 0000073036, jako pracodawca.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora jest Wojciech Brzostowski; dane do kontaktu: e-mail: iod@uckwum.pl
RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
Administrator w ramach przeprowadzania procesu rekrutacji, na podstawie:
Kodeksu Pracy, przetwarza dane osobowe w postaci:
a) imię (imiona) i nazwisko;
b) data urodzenia;
c) dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie;
a jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, również:
d) wykształcenie;
e) kwalifikacje zawodowe;
f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Zgody wyrażonej przez kandydata, przetwarza inne dane osobowe, w tym:
a) wizerunek (zdjęcie zamieszczone w CV);
b) numer telefonu;
c) adres e-mail;
d) informacje o uprawnieniach i certyfikatach, dotychczasowych stanowiskach pracy.
Brak skazania danych wymaganych Kodeksem Pracy powoduje, że niemożliwym jest uczestnictwo w rekrutacji. Brak podania pozostałych danych wykraczających poza dane wynikające z Kodeksu Pracy, nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji i nie wpływa na brak możliwości uczestnictwa w rekrutacji.
5. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe podane przez kandydata będą przetwarzane przez administratora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rekrutowane stanowisko, a w przypadku wyrażenia zgody przez kandydata, także celem przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska w UCK WUM.
6. ODBIORCY DANYCH
Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie prowadzenia i serwisowania systemów i oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia procesu rekrutacji, a także podmiotów świadczących na rzecz administratora usługi poczty elektronicznej oraz pośrednictwa w procesie przesyłania dokumentów rekrutacyjnych.
7. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez administratora:
a) w ramach bieżącej rekrutacji – przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia udostępnienia danych przez kandydata;
b) w ramach przyszłych rekrutacji – przez okres 2 lat od dnia udostępnienia danych przez kandydata – w przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji na wolne stanowiska w UCK WUM;
W przypadku upływu czasu przetwarzania danych lub braku możliwości uczestnictwa w rekrutacji, przesłane przez kandydata dane osobowe zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
a) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;
c) prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez UCK WUM.
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
UCK WUM  informuje, że w przypadku wskazania przez kandydata w dokumentach rekrutacyjnych dodatkowych danych poza: imieniem (imionami), nazwiskiem, datą urodzenia, danymi kontaktowymi, wykształceniem, kwalifikacjami zawodowymi, przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia, kandydat proszony jest o zamieszczenie w CV jednego z poniższych oświadczeń:
Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko …….…/podać nazwę stanowiska z oferty/………………… .”
Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ……/podać nazwę stanowiska z oferty/……… oraz celem przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na wolne stanowiska w UCK WUM.”
Uwaga: powyższe oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej lub papierowej, zarówno jako odrębny dokument dołączony do CV jak również jako klauzula zamieszczona
w treści CV.

MAGISTER FARMACJI – pół etatu (Glinojeck k Ciechanów)

Pracodawca: Bliska Apteka
Stanowisko / Specjalizacja: MAGISTER FARMACJI – pół etatu
Kraj: Polska
Miasto: Glinojeck k Ciechanów
Adres e-mail: rnowakowski@bliskaapteka.pl
Nr telefonu:

Jesteśmy GRUPĄ APTEK z wyłącznie z polskim kapitałem.

Firma Nasza rozwija się dynamicznie od 1999r..
Obecnie posiadamy już 68 aptek i planujemy otwieranie dalszych.

Nasze apteki rozlokowane są na terenie całej Polski. Kilka z nich posiada wieloletnią tradycję w zaopatrywaniu lokalnych mieszkańców w leki i materiały medyczne.

Wysoka jakość usług, to nasza domena.

Nr Ref: MA/Glinojeck
MAGISTER FARMACJI – pół etatu
Miejsce pracy: Województwo- Mazowieckie;
Miejscowość- Glinojeck/ k. Ciechanów

Opis stanowiska:
– profesjonalna i rzetelna obsługa Klientów w zakresie bezpośredniej realizacji recept,
– informowanie pacjentów o działaniu i dawkowaniu leków,
– doradzanie i udzielanie porad pacjentom,
– przyjmowanie, zamawianie produktów leczniczych,
– wstępna weryfikacja recept,
– dokonywanie zamówień,
– monitorowanie stanów magazynowych,
– inne obowiązki związane z zawodem i potrzebami apteki.

  Wymagania:
– wykształcenie wyższe (tytuł magistra farmacji),
– minimum 1-2 lata doświadczenia na stanowisku mgr farmacji,
– dyspozycyjność, zaangażowanie, samodzielność, kreatywność, doskonała organizacja pracy,
– wysokie zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
– chęć nauki oraz dalszego pogłębiania wiedzy,
– bardzo dobra umiejętność obsługi programu KamSoft.

Oferujemy:
– atrakcyjne wynagrodzenie,
– bardzo dobre warunki pracy,
– pracę w nowocześnie zarządzanej placówce,
– czynny udział w tworzeniu nowych kanałów sprzedaży,
– umowa zlecenie oraz możliwość dalszej kontynuacji na umowę o pracę.

Kontakt:
Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV) na adres E-mail:
rnowakowski@bliskaapteka.pl

 

Szukam pracy: magister farmacji (Kraków, Wieliczka)

Stanowisko / Specjalizacja: magister farmacji
Preferowany kraj: Polska
Preferowane miasto: Kraków, Wieliczka
Adres e-mail: michal_szymiec@interia.pl
Nr telefonu: 501180284

Magister farmacji poszukuje pracy na terenie Krakowa lub Wieliczki na część etatu lub na dyżury weekendowe lub nocne.
Jestem osobą pracowitą, lojalną, ambitną i odpowiedzialną. Łatwo nawiązuję kontakt z pacjentem i szybko się uczę. Posiadam bardzo dobrą znajomość programu Kamsoft i receptury aptecznej.

Proszę o kontakt: michal_szymiec@interia.pl lub 501180284.