Zatrudnimy Neurochirurga

Oddział Neurochirurgii 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie  – Filia w Ełku zatrudni do pracy

lekarza specjalistę w dziedzinie neurochirurgii.

W oddziale wykonywane są zabiegi w zakresie leczenia:
– urazów czaszkowo-mózgowych oraz urazów kręgosłupa i obwodowego układu nerwowego
– nowotworów centralnego i obwodowego układu nerwowego oraz kręgosłupa
– chorób naczyniowych układu nerwowego
– leczenia wodogłowia
– neurochirurgii czynnościowej
– chorób kręgosłupa
W oddziale wykonujemy szerokie spektrum procedur operacyjnych między innymi:
– leczenie dyskopatii w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa
– zabiegów spondylodezy kręgosłupa z dojść przedniego, bocznego i tylnego
– zabiegi endoskopowe
– zabiegi z wykorzystaniem stereotaksji
– zabiegi neuroonkologiczne
i inne
Oferujemy:
– możliwość pracy w wymiarze 100% lub 50% (do negocjacji)
– dobre wynagrodzenie
– możliwość rozwoju chirurgicznego na miejscu oraz we współpracy z ośrodkami zagranicznymi
Wymagania:
– posiadana specjalizacja w dziedzinie neurochirurgii
W razie zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny: 876219857 lub mailowy: neurochirurgiaelk@gmail.com
Oddział Neurochirurgii
1 Wojskowy Szpital Kliniczny z SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku
Ul. Kościuszki 30
19-300 Ełk