Zatrudnimy Pielęgniarki na różne oddziały szpitalne

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu zatrudni:

Pielęgniarki na oddziały:

chorób wewnętrznych, neurologii dla dorosłych, pediatrii, psychiatrii dla dzieci i młodzieży, endoskopii, anestezjologii (zarówno dla dorosłych, jak i dla noworodków i dzieci) oraz Izbę Przyjęć.

Zakres Obowiązków:
• Planowanie i realizacja świadczeń pielęgniarskich w zakresach profilaktycznym i diagnostyczno-leczniczym
• Dbałość o wysoką jakość i rzetelność wykonywanych usług medycznych
• Prowadzenie dokumentacji medycznej
• Wykonywanie innych zadań wynikających z powierzonego stanowiska

Wymagania:
• Aktualne prawo do wykonywania zawodu
• Doświadczenie zawodowe
• Podstawowa znajomość obsługi komputera
• Życzliwe i profesjonalne podejście do pacjenta
• Samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej
• Orientacja na Pacjenta, empatia, wysoka kultura osobista

Mile widziane:
• Ukończona specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
• Ukończony kurs z zakresu wykonywania i interpretacji zapisu EKG
• Ukończony kurs krwiodawstwa i krwiolecznictwa
• Ukończony kurs specjalistyczny z resuscytacji krążeniowo-oddechowej
• Ukończony kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego

Oferujemy:
• Dowolna forma zatrudnienia w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy
• Pracę w stabilnej firmie, w miłej i przyjaznej atmosferze, możliwość rozwoju zawodowego
• Karta Multisport

CV prosimy przesyłać na adres:  rekrutacja@szpital.wroc.pl

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu rekrutacji prowadzonej w tutejszym szpitalu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym zakresie.