SPZZOZ W STASZOWIE ZATRUDNI LEKARZY NEUROLOGÓW

SPZZOZ w Staszowie świadczy usługi obejmujące leczenie szpitalne, ratownictwo medyczne, ambulatoryjną opiekę medyczną, nocna i świąteczną opiekę zdrowotną, a także diagnostykę laboratoryjną i obrazową. Stale rozszerzamy swój zakres usług, umożliwiając naszym Pracownikom rozwój zawodowy i wpływ na wyznaczanie nowych kierunków rozwoju.

Zapraszamy do współpracy lekarzy:

  • specjalistów neurologów

  • będących w trakcie specjalizacji z zakresu neurologii

  • a także zainteresowanych otwarciem specjalizacji z neurologii

 Szczegóły oferty – kliknij

Kontakt email: rekrutacje@szpitalstaszow.pl

tel.  735 910 694, 15 864 86 10.