ZATRUDNIMY: LEKARZA KIERUJĄCEGO ODDZIAŁEM NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów Zatrudni:

LEKARZA KIERUJĄCEGO ODDZIAŁEM NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM

Oferujemy:
– Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
–  Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) na adres e-mail: sekretariat@lukasz.med.pl.
Kontakt telefoniczny: 14 631 52 04
Pracodawca: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Stanowisko: Lekarz neurolog
Miasto: Oddział Neurologii